KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia - Pendidikan Tinggi) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Menteri Pendidikan
2.Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan
3.Pejabat Ketua Setiausaha
4.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
5.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik)
6.Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
7.Bahagian Khidmat Pengurusan
8.Bahagian Pengurusan Maklumat
9.Bahagian Akaun
10.Bahagian Pembangunan
11.Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan Dasar
12.Bahagian Hubungan Antarabangsa
13.Bahagian Biasiswa Dan Pembiayaan
14.Unit Audit Dalam
15.Unit Undang-Undang
16.Unit Komunikasi Korporat
17.Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT)
18.Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS)