KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia)
Pendidikan Tinggi ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Menteri Pendidikan
2.Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan
3.Pejabat Ketua Setiausaha
4.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
5.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik)
6.Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
7.Bahagian Khidmat Pengurusan
8.Bahagian Pengurusan Maklumat
9.Bahagian Kewangan
10.Bahagian Akaun
11.Bahagian Pembangunan
12.Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan Dasar
13.Bahagian Hubungan Antarabangsa
14.Bahagian Biasiswa
15.Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
16.Unit Audit Dalam
17.Unit Undang-Undang
18.Unit Komunikasi Korporat
19.Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT)
20.Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS)