JPT (Jabatan Pendidikan Tinggi) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi
2.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi (IPTA)
3.Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi (IPTS)
4.Bahagian Khidmat Pengurusan
5.Bahagian Hubungan Industri
6.Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT
7.Bahagian Pembangunan Mahasiswa
8.Bahagian Pengurusan Pembangunan Akademik
9.Bahagian Governan IPTA
10.Bahagian Education Malaysia
11.Bahagian Pendaftaran Dan Piawaian
12.Bahagian Penguatkuasaan Dan Inspektorat
13.Bahagian Governan IPTS
14.Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar
15.Pusat Sitasi Malaysia