KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia)
Pendidikan Tinggi ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Menteri Pendidikan
2.Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan
3.Pejabat Ketua Setiausaha
4.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
5.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik)
6.Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
7.Bahagian Khidmat Pengurusan
8.Bahagian Pengurusan Maklumat (IT)
9.Bahagian Kewangan
10.Bahagian Akaun
11.Bahagian Pembangunan
12.Bahagian Perancangan Dan Penyelarasan Dasar
13.Bahagian Hubungan Antarabangsa
14.Bahagian Biasiswa
15.Bahagian Sukan
16.Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
17.Unit Audit Dalam
18.Unit Undang-Undang
19.Unit Komunikasi Korporat
20.Unit Integriti
21.Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT)
22.Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS)