KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia - Pendidikan Tinggi) ›

Bil.Bahagian
1.Pejabat Menteri Pendidikan
2.Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan
3.Pejabat Ketua Setiausaha
4.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan)
5.Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
6.Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
7.Bahagian Khidmat Pengurusan
8.Bahagian Pengurusan Maklumat (IT)
9.Bahagian Kewangan
10.Bahagian Akaun
11.Bahagian Pembangunan
12.Bahagian Perancangan Penyelidikan Dan Penyelarasan Dasar
13.Bahagian Hubungan Antarabangsa
14.Bahagian Biasiswa
15.Bahagian Sukan
16.Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset
17.Delivery Management Office (DMO)
18.Unit Audit Dalam
19.Unit Undang-Undang
20.Unit Komunikasi Korporat
21.Unit Integriti
22.Unit Keusahawanan & Public-Private Research Network
23.Pusat Inovasi Nilai
24.Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT)
25.Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS)