Id Pengguna Katalaluan  


Selamat Datang
Sistem Pengesanan Soal Jawab Parlimen (e-Parlimen)
Kementerian Pendidikan Tinggi

Tarikh : 19/03/2019 Masa:00:56


MAKLUMAT UMUM
Takwim Parlimen
Senarai Urusetia Parlimen KPT
Nombor Telefon Bimbit Rasmi : 019 - 220 0068 / 019 - 388 8706
Alamat E-mel Rasmi : urusetia.parlimen@mohe.gov.my
Maklumat Terkini
 
Statistik Ahli Dewan Negara
Statistik Ahli Dewan Rakyat
Format Laporan Harian Dewan Negara
Format Laporan Harian Dewan Rakyat
   
PEGAWAI PENYELARAS PARLIMEN KPT
Skop Tugas Pegawai Penyelaras Parlimen KPT
Senarai Pegawai Penyelaras Parlimen KPT
   
PEGAWAI PELAPOR PARLIMEN KPT
Skop Tugas Pegawai Pelapor
   
KOLEKSI TERBITAN PARLIMEN KPT
2017
 
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Rakyat dan Negara 2017
 
Mesyuarat Pertama Mesyuarat Kedua
2016
 
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Rakyat dan Negara 2016
 
Mesyuarat Pertama Mesyuarat Kedua Mesyuarat Ketiga
2015
 
Ucapan Penggulungan Tahun 2015
 
Mesyuarat Pertama Mesyuarat Kedua Mesyuarat Ketiga
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Negara 2015
 
Mesyuarat Pertama Mesyuarat Kedua Mesyuarat Ketiga
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Rakyat 2015
 
Mesyuarat Pertama Mesyuarat Kedua Mesyuarat Ketiga
2014
 
Ucapan Penggulungan Tahun 2014
 
Mesyuarat Pertama Mesyuarat Kedua Mesyuarat Ketiga
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Negara 2014
 
Mesyuarat Pertama Mesyuarat Kedua Mesyuarat Ketiga
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Rakyat 2014
 
Mesyuarat Pertama Mesyuarat Kedua Mesyuarat Ketiga
2013
 
Ucapan Penggulungan Tahun 2013
 
Mesyuarat Pertama Mesyuarat Kedua Mesyuarat Ketiga
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Negara 2013
 
Mesyuarat Pertama Mesyuarat Kedua Mesyuarat Ketiga
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Rakyat 2013
 
Mesyuarat Pertama Mesyuarat Kedua Mesyuarat Ketiga
2012
 
Ucapan Penggulungan Tahun 2012
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Negara 2012
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Rakyat 2012
Pembentangan Rang Undang-Undang 2012
2011
 
Ucapan Penggulungan Tahun 2011
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Negara 2011
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Rakyat 2011
Kompilasi Isu-Isu Dasar Kementerian Pengajian Tinggi Di Persidangan Parlimen Tahun 2011
2010
 
Ucapan Penggulungan Tahun 2010
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Negara 2010
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Rakyat 2010
Kompilasi Isu-Isu Dasar Kementerian Pengajian Tinggi Di Persidangan Parlimen Tahun 2010
2009
 
Ucapan Penggulungan Tahun 2009
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Negara 2009
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Rakyat 2009
Pembentangan Rang Undang-Undang 2009
2008
 
Ucapan Penggulungan Tahun 2008
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Negara 2008
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Rakyat 2008
Pembentangan Rang Undang-Undang 2008
2007
 
Ucapan Penggulungan Tahun 2007
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Negara 2007
Koleksi Pertanyaan Dan Jawapan Parlimen Dewan Rakyat 2007
Pembentangan Rang Undang-Undang 2007
   
 


Hakcipta © 2006 .Webmaster